चल/chal
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
चलंता चलंदरी चल चलक चलकना
चल-कर्म चलका चल-केतु चल-चंचु चल-चलाव
चलचा चल-चाल चल-चित्त चल-चित्र चल-चित्रण
चल-चित्रित चल-चूक चलता चलता खाता चलता गाना
चलता छप्पर चलता पुरजा चलता लेखा चलता-समय चलता समाँ
चलती चलतू चलदंग चल-दल चलन
चलन-कलन चलनदारी चलन-समीकरण चलनसार चलनहार
चलना चलनि चलनिका चलनी चलनौस
चलनौसन चलपत चल-पत्र चलबाँक चलबिचल
चल-मित्र चल-मुद्रा चल-रेखा चलवंत चलवाना
चल-विचल चलवया चल-संपत्ति चला चलाऊ
चलाक चलाकी चलाका चलाचल चलाचली
चलातंक चलान चलानदार चलाना चलानी
चलायमान चलार्थ चलार्थ-पत्र चलाव चलावना
चलावा चलासन चलि चलित चलित-ग्रह
चलित्र चलुक चलैया चलोर्मि चलौना
चलौवा चल्ली चल्हवा
 
लौटें            मुख पृष्ठ