पाँय/paany
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
पायँ पायँचा पायँत पायँता पायँती
पायंदाज पायँपसारी पाय पायक पायकार
पायखाना पायगाह पायज पायजामा पायजेब
पाय-जेहरि पायठ पायड़ा पायतन पायताबा
पायदान पायदार पायदारी पायन पायना
पायनिक पायपोश पायबोसी पायमाल पायरा
पायल पायस पायसा पायसीकरण पाययोपवास
पाया पायिक पायी (यिन्) पायु पाय्य
पायँ पायँचा पायँत पायँता पायँती
पायंदाज पायँपसारी पाय पायक पायकार
पायखाना पायगाह पायज पायजामा पायजेब
पाय-जेहरि पायठ पायड़ा पायतन पायताबा
पायदान पायदार पायदारी पायन पायना
पायनिक पायपोश पायबोसी पायमाल पायरा
पायल पायस पायसा पायसीकरण पाययोपवास
पाया पायिक पायी (यिन्) पायु पाय्य
 
लौटें            मुख पृष्ठ