बाँ/baan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
बाँ बाँक बाँकड़ा बाँकुड़ी बाँक-डोरी
बाँकनल बाँकना बाँकपन बाँका बाँकिया
बाँकी बाँकुड़ बाँकुर बाँकुरा बाँग
बाँगड़ बाँगड़ी बाँगड़ू बाँगदरा बाँगर
बाँगा बाँगुर बाँचना बाँछना बाँछा
बाँछित बाँझ बाँझ-ककोड़ी बाँझपन बाँट
बाँट-चूँट बाँटना बाँटा बाँटा चौदस बाँड़
बाँड़ा बाँड़ी बाँड़ीबाज बाँद बाँदर
बाँदा बाँदी बाँदू बाँध बांधनिकेय
बाँधना बाँधनी-पौरि बाँधनू बाँधव बाँधव्य
बाँधुआ बाँब बाँबा घोड़ी बाँबाँ रथी बाँबी
बाँभन बाँभी बाँया बाँवना बाँवला
बाँस बाँसपूर बाँसफल बाँसली बाँसा
बाँसिनी बाँसी बाँसुरी बाँसुली बाँसुलीकंद
बाँह बाँहड़ली बाँड़तोड़ बाँहबोल बाँहाँ जोड़ी
बाँही बा बा बाइ बाइगी
बाइबिल बाइस बाइसवाँ बाइसिकिल बाई
बाईस बाईसवाँ बाईसी बाउँ बाउ
बाउर बाउरी बाउल बाऊ बाएँ
बाओटा बाकचाल बाकना बाकर बाकरखानी
बाकरी बाकल बाकलि बाकली बाकस
बाकसी बाका बाकी बाकुंभा बाखड़ी
बाखर बाखरि बाखल बाखली बाखैर
बाख्तर बाग बागड़ बागडोर बागदार
बागना बागबान बागबानी बागबिलास बागर
बागल बागबान बागा बागी बागीचा
बागुर बागेसरी बाघंबर बाघ बाघ-कुंजर
बाघा बाघी बाघुल बाच बाचना
बाचा बाचाबंध बाछ बाछड़ा बाछना
बाछा बाज बाजड़ा बाज-दावा बाजन
बाजना बाजरा बाजरा-मुर्ग बाजहर बाजा
बाजा-गाजा बा-जाब्ता बाजार बाजारी बाजारू
बाजिंदा बाजि बाजी बाजीगर बाज्
बाजू बाजूबंद बाजूबीर बाजोटा बाझ
बाझन बाट बाटकी बाटना बाटली
बाटिका बाटी बाड़ बाडकिन बाड़ना
बाड़व बाड़व-अनल बाड़व-बह्नि बाड़ा बाड़ि
बाडिस बाडी बाड़ी बाड़ी-गार्ड बाडौ
बाढ़ बाढ़-काढ़ बाढ़ना बाढ़ाली बाढ़ि
बाढ़ी बाण बाण गंगा बाण गोचर बाण-पति
बाण-पाणि बाणपुर बाणरेखा बाणलिंग बाणविद्या
बाणवृष्टि बाणावती बाणावलि बाणाश्रय बाणासन
बाणासुर बाणिज्य बात बात-चीत बातड़
बातप बात-फरोश बात-बनाऊ बातर बातला
बाताबी बातासा बातिन बातिनी बातिल
बाती बातुल बातूनिया बातूनी बाथ
बाथू बाद बाद-कश बाद-गर्द बादना
बादनुमा बादबान बादबानी बादर बादरा
बादरायण बादरायण संबंध बादरायण-सूत्र बादरिया बादरी
बादल बादला बादली बादशाह बादशाही
बादहिं बादाम बादामा बादामी बादि
बादित बादित्य बादिया बादिहि बादी
बादीगर बादी-बवासीर बादुर बादूना बाध
बाधक बाधकता बाधण बाधन बाधना
बाधियता बाधा बाधित बाधिर्य बाधी (धिन्)
बाध्य बाध्य-रेता (तसं) बान बानइत बानक
बानगी बानना बानबे बानर बानवर
बाना बानात बानावरी बानि बानिक
बानिज बानिन बानिया बानी बानैत
बाप बापा बापिका बापी बापु
बापुरा बापू बापूकारना बापोती बाफ
बाफता बाब बावची बाबड़ी बाबत
बाबननेट बाबर बाबरची बाबरलैट बाबरी
बाबल बाबस बाबा बाबिल बाबी
बाबीहा बाबुना बाबूल बाबू बाबूड़ा
बाबूना बाभन बाम बामदेव बामन
बामा बामी बायँ बाय बायक
बायकाट बायद व शायद बायन बायबरंग बायबिडंग
बायबिल बायबी बायरा बायल बायल
बायली बायव्य बायस बायाँ बायें
बारंबार बार बारक बारककंत बारगाह
बारगी बारगीर बारजा बारण बारता
बारतिय बारतुंडी बारदाना बारदार बारन
बारना बारनिश बार-बाँटाई बार-बधू बार-बधूटी
बार-बरदार बार-बरदारी बार-मुखी बार-रुकाई बारवा
बारह बारह-खड़ी बारह टोपी बारहठ बारहरदी
बारह पत्थर बारह बाट बारहबान बारह-बाना बारह-बानी
बारहमासा बारहमासी बारह-वफात बारहवाँ बारहसिंगा
बारहाँ बारहा बारही बारहों बाराँ
बारा बारा-जोरी बारात बाराती बारादरी
बारानी बाराह बारही बाराही-कंद बारि
बारिक बारिगर बारिगह बारिज बारिद
बारिधर बारिधि बारिवाह बारिश बारिस्टर
बारी बारीक बारीका बारीका बारीदार
बारीस बारुणी बारुन्न बारू बारूत
बारूद बारूदखाना बारूदी बारे बारोठा
बारोमीटर बार्डर बार्बर बार्ह बार्हस्पत्य
बार्हिण बालंगा बाल बालक बालकता
बालकताई बालकपन बालक-प्रिया बालकांड बाल-काल
बालकी बालकृमि बाल-कृष्ण बाल-केलि बाल-क्रीड़ा
बालखंडी बालखिल्य बालखोरा बाल-गोपाल बाल-गोंविद
बाल-ग्रह बाल-चंद्रिका बालचर बालचर्य बालछड़
बालटी बालटू बाल-तंत्र बाल-तनय बालती
बाल-तोड़ बालद बालदार सुँड़ा बालधि बालधी
बालना बाल-पक्व बाल-पत्र बालपन बाल-पुष्पी
बाल-बच्चे बाल-बुद्धि बाल-बोध बाल-ब्रह्मचारी (रिन्) बाल-भोग
बाल-भैषज्य बाल-भोज्य बालम बालम-खीरा बालम-चावल
बाल-मुकुंद बाल-मूलक बालरखा बाल-रस बालराज
बाल-लीला बालवाँ बाल-विधवा बाल-विधु बाल-विवाह
बाल-व्यंजन बालव्रत बालसाँगड़ा बाल-साहित्य बाल-सूर्य
बाला बालाई बालाकाना बालाग्र बालातप
बालादवी बाला-दस्त बालाद्स्ती बालादित्य बालानशीन
बालापन बाला-बाला बालामय बालार्क बालि
बालिका बालिग बालिनी बालिमा (मन्) बालिश
बालिश्त बालिश्तिया बालिश्य बालिस बाली (लिन्)
बाली-कुमार बालीसबरा बालुंकी (लुंगी) बालुक बालुका
बालुका-यंत्र बालुका-स्वेद बालू बालूड़ा बालूदानी
बालूबुर्द बालूशाही बालूसूअर बालेंदु बाले-मियाँ
बालेय बालेष्ट बालोपचार बालोपवीत बाल्टी
बाल्य बाल्यावस्था बाल्हक बाल्हा बाल्हिक
बाल्हीक बाव बावज बावजूद बावटा
बावड़ी बावन बावनवाँ बावना बावनी
बावभक बावर बावरची बावरचीखाना बावरा
बावरी बावल बावला बावलापन बावली
बावाँ बाशिंदा बाषर बाष्कल बाष्प
बाष्पकल बाष्प-दांदुन बाष्पपूर बाष्प-मोचन बाष्प-वृष्टि
बाष्प-सलिल बाष्पांबु बाष्पाकुल बाष्पी बासंतिक
बासंती बास बासक बासक-सज्जा बासठ
बासठवाँ बासदेव बासन बासना बासफूल
बासमती बासर बासव बासवी बासवी दिसा
बाससी बासा बासिग बासित बासिन
बासिष्ठी बासी बासी-तिबासी बासु बासुकी
बासू बासूर बासौंधी बास्त बाह
बाहक बाहड़ी बाहन बाहना बाहनी
बाहन बाहर बाहरजामी बाहरला बाहरी
बाहस बाहाँ-जोरी बाहा बाहिज बाहिनी
बाहिर बाही बाहीक बाहु बाहुक
बाहु-कुब्ज बाहुगुण्य बाहुज बाहुजन्य बाहुटा
बाहुडना बाहुड़ि बाहु-त्राण बाहुदंती (तिन्) बाहुदा
बाहु-पाश बाहु-प्रलंब बाहू-बल बाहु-भूषण बाहु-मूल
बाहु-युद्ध बाहु-योधी (धिन्) बाहुरना बाहुरूप्य बाहुल
बाहुल-ग्रीव बाहुल्य बाहु-विस्फोट बाहु-शाली (लिन्) बाहुशीष
बाहु-श्रुत्य बाहु-संभव बाहु-हजार बाहू बाह्मन
बाह्म बाह्य-द्रुति बाह्य-नाम बाह्यनामिक बाह्य-पटी
बाह्यप्रद बाह्य-प्रयत्न बाह्य-रति बाह्य-रूप बाह्यवासी
बाह्य-विद्रधि बाह्य-वृत्ति बाह्यांचल बाह्यांतर बाह्यचरण
बाह्याचार बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतराक्षेपी (पिन्) बाह्येंद्रिय बाहलीक
बांड़ी बाथी-खाना
 
लौटें            मुख पृष्ठ