महाँ/mahaan
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
महाँ महा महाई महाउत महाउर
महाकंद महाकंबु महाकच्छ महाकपि महाकपित्थ
महाकपोत महाकरंज महाकर महाकर्ण महाकर्णा
महाकर्णिकार महाकल्प महाकांत महाकांता महाकाय
महाकार्तिकी महाकाल महाकाली महाकाव्य महाकाश
महा कुमार महाकुमुदा महाकुल महाकुलीन महाकुष्ठ
महाकृच्छ महाकृष्ण महाकोश महाकोशातकी महाक्रतु
महाक्रोध महाक्ष महाक्षीर महाखर्व महागंगा
महागंध महागंधा महागज महागणनाध्यक्ष महागणपति
महागद महागर्त्त महागर्भ महागिरि महागीत
महागुण महागुनी महागुरु महागुल्मा महागोधूम
महाग्रंधिक महाग्रह महाग्रीव महाघूर्णा महाघृत
महाघोष महाघोषा महाचंचु महाचंड महाचंडा
महाचक्रवर्ती (र्तिन्) महाचपला महाचमू महाचार्य महाचिति
महाचेतन महाच्छाय महाजंबीर महाजंबु महाजन
महाजनी महाजल महाजाल महाजिह्व महाज्ञानी (निन्)
महाज्यैष्ठी महाज्योतिष्मती महाज्वाल महा डाकपाल महाडोल
महातत्त्व महातपा (पस्) महातम महातल महातारा
महातिक्त महातीक्ष्ण महातीक्ष्णा महातेज (जस्) महात्मा (त्मन्)
महात्रिफला महात्याग महात्यागी (गिन्) महादंड महादंडधारी (रिन्)
महादंत महादंष्ट्र महादशा महादान महादारु
महादूत महादेव महादेवी महादेश महादैत्य
महाद्रावक महाद्रुम महाद्वार महाद्वीप महाद्वीपीय
महाधन महाधनी महाधनु (ष्) महाधातु महाधिकार-पत्र
महाधिबक्ता (क्तृ) महाध्वनिक महान् (हत्) महानंद महानन्दा
महानक महानगर महानगर-पालिका महानट महानद
महानदी महानरक महानवमी महानस महानसावलेही
महानाटक महानाद महानाभ महानारायण महानास
महानिंब महानिद्रा महानिधान महानियम महानियुक्त
महानिर्वाण महानिशा महानीच महानींबू महानीम
महानील महानीली महानुभाव महानुभावता महानृत्य
महानेत्र महान्यायवादी महापंक महापंचमूल महापंचविष
महापंचागुंल महापक्ष महापक्षी (क्षिन्) महापथ महापथ-गमन
महापथिक महापद्म महापवित्र महापातक महापातकी (किन्)
महापातर महापात्र महापाप महापालिका महापाली
महापाश महापाशुपत महापीठ महापीलु महापुट
महापुण्य महापुण्या महापुत्र महापुर महापुराण
महापुरी महापुरुष महापुष्प महापुष्पा महापूजा
महापृष्ठ महाप्रजापति महाप्रतिहार महा-प्रभाव महाप्रुभु
महाप्रलय महाप्रशासक महाप्रसाद महाप्रस्थान महाप्राण
महाफल महाफला महाबकी महाबल महाबला
महाबली (लिन्) महाबाहु महाबुद्धि महाबोधि महाब्राह्मण
महाभद्रा महाभाग महाभागवत महाभाग महाभागी (गिन्)
महाभाट महाभारत महाभाव महाभाष्य महाभिक्षु
महाभियोग महाभिषव महाभीत महाभीता महाभीम
महाभीरू महाभीष्म महाभुज महाभूत महाभूमि
महाभृगं महाभैरव महाभैरवी महाभोग महाभोगा
महाभोगी (गिन्) महाभोज महामंडल महामंत्र महामंत्री (त्रिन्)
महामणि महामति महामत्स्य महामद महामना (नस्)
महामह महामहिम (न्) महामहोपाध्या महामांस महामाई
महामात्य महामात्र महामान्य महामाय महामाया
महामारी महामारी विज्ञान महामार्ग महामाल महामालिनी
महामाष महामुख महामुद्रा महामुनि महामूर्ति
महामूल महामूल्य महामृग महामृत्युंजय महामेद
महामेदा महामेध महामेधा महामोह महामोहा
महाय महायक्ष महायज्ञ महायम महायात्रा
महायान महायानी (निन्) महायुग महायुत महायुद्ध
महायुध महायोगी (गिन्) महायोगेश्वर महायोगेश्वरी महायोजन
महायोनि महारंभ महार महारक्त महारजत
महारजन महारण्य महारत महारत्न महारथ
महारथी (थिन्) महारथ्या महारनी महारस महाराग
महाराज महाराजाधिराज महाराजिक महाराज्ञी महाराज्य
महाराज्यपाल महाराणा महारात्रि महारावण महारावल
महाराष्ट्र महाराष्ट्री महाराष्ट्रीय महारूख महारुद्र
महारुरु महारूप महारूपक महारोग महारोगी (गिन्)
महारौद्र महारौरव महार्घ महार्घता महार्घ्य्
महार्णव महार्द्रक महार्बुद महार्ह महाल
महालक्ष्मी महालय महालया महालिंग महालेखापाल
महालोक महालोध्र महालोल महालौह महावक्ष (क्षस्)
महावट महावत महावन महावर महावराह
महावरी महावरेदार महावल्ली महावस महावस्त्र
महावाक्य महावाणिज्यदूत महावात महावाद महावादी (दिन्)
महावारुणी महावाहन महाविक्रम महाविद्या महाविद्यालय
महाविद्येश्वरी महाविभूति महाविल महाविष महाविषुव
महावीचि महावीर महावीर-चक्र महावीर्य महावीर्या
महावृक्ष महावेग महावेगा महाव्याधि महाव्याहृति
महाव्योम महाव्रण महाव्रत महाब्रती (तिन्) महाशंख
महाशक्ति महाशठ महाशतावरी महाशय महाशय्या
महाशल्क महाशाखा महाशासन महाशिव महाशीता
महाशुक्ति महाशुक्ला महाशुभ्र महाशून्य महाशोण
महाश्मशान महाश्रावणिका महाश्वास महाश्वेता महाषष्ठी
महाष्टमी महा-संक्रांति महासंस्कार महासंस्कारी (रिन्) महासत्ता
महासत्त्व महासन महासभा महासभाई महासमुद्र
महासर्ग महासर्ज महासांतपन महासांधिविग्रहिक महासागर
महासामंत महासारथि महासाहसिक महासिंह महासिद्धि
महासिरा महासिल महासीर महासुख महासूक्ष्मा
महासेन महास्कंध महास्कंधा महास्थली महास्नायु
महास्पद महाहंस महाहनु महाहस्त महाहास
महाहि महाहिक्का
 
लौटें            मुख पृष्ठ