वार/vaar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
वारंक वारंग वारंट वार वारक
वार-कन्या वारकी वारकीर वारगह वारज
वारणावत वारणिक वारणीय वार-तिय वारद
वारदात वारन वारना वारनिश वार-पार
वार-फेर वार-बाण वारयितव्य वारयिता (तृ) वार-वधू
वारवाणि वारवाणी वारवासि, वारवास्य वारस्त्री वारांगणा
वारांनिधि वारा वाराणसी वाराणसेय वारा-न्यारा
वारा-पार वारा-फेरा वाराह वाराहपत्री वाराही
वाराही-कंद वारि वारिकफ वारि-केय वारि-कोल
वारि-गर्भ वारि-चर वारिज वारिजात वारित
वारित्र वारिद वारिदात वारिधर वारिधि
वारिनाथ वारिनिधि वारिपर्णी वारियंत्र वारियाँ
वारि-रथ वारि-रुह वारि-वर्त वारि-वास वारि-वाह
वारि-वाहन वारि-शास्त्र वारिस वारींद्र वारी
वारी-फेरी वारीश वारुंड वारु वारुठ
वारुण वारुणक वारुण-कर्म वारुणि वारुणी
वारुणी वल्लभा वारुणीश वारुण्य वारुद वार्कजंभ
वार्क्ष वार्क्षी वार्ड वार्डन वार्डर
वार्णक वार्णव वार्णिक वार्त वार्तक
वार्तमानिक वार्त्त वार्ता वार्त्ताक वार्त्ताकी
वार्त्तानुकर्षक वार्त्तानुजीवी (विन्) वार्त्तायन वार्तालाप वार्त्तावह
वार्तिक वार्दर वार्द्धक्य वार्ध्रीणस वार्मुच
वार्य वार्ष वार्षक वार्षगण वार्षिक
वार्षिकी वार्षिक्य वार्ष्ण वार्षी वार्षुक
वार्ष्णेय वार्हस्पत्य
 
लौटें            मुख पृष्ठ