अनुकृष्ट/anukrsht
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अनुकृष्ट  : वि० [सं० अनु√कृष् (खींचना)+क्त] १. खिंचा हुआ। आकृष्ट। २. आसक्त।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ