अनुशोक/anusoka
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अनुशोक  : पुं० [सं० अनु√शुच् (सोचना)+घञ्] १. मानसिक दुख। २. पश्चात्ताप।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ