अनुष्ण/anusna
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अनुष्ण  : वि० [सं० न-उष्ण, न० त०] १. जो उष्ण या गर्म न हो, अर्थात् ठंडा। २. सुस्त। आलसी। पुं० नीला कमल।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ