अश्वनाय/asvanaya
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अश्वनाय  : पुं० [सं० अश्व-निबंध, ष० त+ठन्-इक] घोड़े चरानेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ