चक्र-नाम/chakr-naam
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

चक्र-नाम  : पुं० [ब० स०] १. माक्षिक धातु। सोनामक्खी। २. चकवा या चक्रवाक पक्षी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ