जनम-जला/janam-jala
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जनम-जला  : वि० [हिं० जनम+जलना] [स्त्री० जनमवाली] अभागा। भाग्यहीन।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ