जलापा/jalaapa
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जलापा  : पुं० [हिं० जलना+आपा (प्रत्यय)] बराबर बहुत समय तक मन ही मन जलते रहने की अवस्था या भाव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जलापात  : पुं० [जल-आपात, ष० त०] जलप्रपात (दे०)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ