जालिम/jaalim
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जालिम  : वि० [अ०] जुल्म अर्थात् अत्याचार करनेवाला अत्याचारी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जालिमाना  : वि० [अ] अत्याचार संबंधी। अत्याचारपूर्ण।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ