तिलस्मात/tilasmaat
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

तिलस्मात  : पुं० [यू० टेलिस्मन्] १. जादू। २. अदभुत या अलौकिक काय। चमत्कार। करामात।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ