तृपल/trpal
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

तृपल  : पुं० [सं०√तृप्+कलच्] १. उपल। २. पत्थर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
तृपला  : स्त्री० [सं० तृपल+टाप्] १. लता बेल। २. त्रिफला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ