त्वरा/tvara
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

त्वरा  : स्त्री० [सं०√त्वर्+अङ्-टाप्] १. शीध्रता। जल्दी। २. वेग तेजी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
त्वरारोह  : पुं० [सं० त्वरा-आरोह, ब० स०] कबूतर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
त्वरावान्(वत्)  : वि० [सं० त्वरा+मतुप्] १. शीघ्रता करनेवाला। २. वेगपूर्वक चलनेवाला। ३. जल्दबाज।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ