दुःशील/duhsheel
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

दुःशील  : वि० [सं० ब० स०] [भाव० दुःशीलता] दुष्ट या बुरे स्वभाव-वाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
दुःशीलता  : स्त्री०[सं० दुःशील+तल्—टाप्] दुःशील होने की अवस्था या भाव। दुःस्वभाव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ