दौःशील्य/dauhsheely
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

दौःशील्य  : पुं० [सं० दुःशील+ब्यञ्] दुःशील होने की अवस्था या भाव। स्वभाव की दुष्टता।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ