पंच-तप/panch-tap
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पंच-तप  : वि०=पंचतपा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पंच-तपा (पस्)  : वि० [सं० पंचन्√तप् (तपना)+असुन्] पंचाग्नि तापनेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ