पक्षात/pakshaat
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पक्षांत  : पुं० [पक्ष-अन्त, ष० त०] १. अमावस्या। २. पूर्णिमा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पक्षांतर  : पुं० [पक्ष-अन्तर, मयू० स०] दूसरा पक्ष।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ