पर्वतात्मज/parvataatmaj
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पर्वतात्मज  : पुं० [सं० पर्वत-आत्मज, ष० त०] मैनाक (पर्वत)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पर्वतात्मजा  : स्त्री० [पर्वत-आत्मजा, ष० त०] पार्वती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पर्वतात्मज  : पुं० [सं० पर्वत-आत्मज, ष० त०] मैनाक (पर्वत)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पर्वतात्मजा  : स्त्री० [पर्वत-आत्मजा, ष० त०] पार्वती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ