पलवाल/palavaal
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पलवाल  : वि० [सं० पल=मांस+वाल (प्रत्य०)] १. मांस-भक्षी। २. हृष्ट-पुष्ट।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पलवाल  : वि० [सं० पल=मांस+वाल (प्रत्य०)] १. मांस-भक्षी। २. हृष्ट-पुष्ट।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ