बज्जात्/bajjaat
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

बज्जात्  : वि० [फा० बदजात] [भाव० बज्जाती] १. दुष्ट। पाजी। २. कमीना। नीच। अधम।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ