भीमसेनी एकादशी/bheemasenee ekaadashee
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

भीमसेनी एकादशी  : स्त्री० [हिं० भीमसेनी+एकादशी] १. ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी। निर्जला एकादशी। २. कार्तिक शुक्ला एकादशी। ३. माघ शुक्ला एकादशी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ