मंत्रकार/mantr
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मंत्रकार  : पुं० [सं० मंत्र√कृ+अण्, उप० स०] मंत्र रचनेवाला। जैसे—मंत्रकार ऋषि।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ