मकूला/makoolak
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मकूला  : पुं० [अ० मकूलः] १. उक्ति। कथन। वचन। २. कहावत। लोकोक्ति।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ