मनस्वी/manasvee
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मनस्वी  : (स्विन्) वि० [सं० मनस्+विनि] [स्त्री० मनस्विनी] १. श्रेष्ठ मन से सम्पन्न। बुद्धिमान्। उच्च विचारवाला। २. मनमाना आचरण करनेवाला। स्वेच्छाचारी। पुं० शरभ।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ