मस-खवा/mas-khava
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मस-खवा  : पुं० [हिं० मांस+खाना] वह जो मांस खाता हो मांसाहारी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ