मीवर/meevar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मीवर  : वि० [सं०√मी+ष्वरच्] १. पूज्य या मान्य। २. हिंसक। ३. हानिकारक। पुं० सेनापति।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ