मुहतरम/muhataram
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मुहतरम  : वि० [अ० मुहतरम] १. सम्मानित। २. आदरणीय। ३. महोदय। महानुभाव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ