मृषात्व/mrshaatv
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मृषात्व  : पुं० [सं० मृषा+त्व] असत्यता। झूठपन। मिथ्यात्व।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ