वलना/valana
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

वलना  : स० [सं० वलय] १. घेरना। २. लपेटना। ३. पहनना। (राज०) उदाहरण-वले वलै निधि विधि वलित।–प्रिथीराज।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
वलना  : अ० [सं०वलन] १. किसी ओर घूमना या मुड़ना। २. वापस आना। लौटना। स०१. घुमाया फिराना। २. लपेटना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ