वल्लि/valli
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

वल्लि  : स्त्री० [सं०√वल्लि+इन्] १. लता। २. पृथिवी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
वल्लिका  : स्त्री० [सं० वल्लि+कन्+टाप्] १. लता। वल्ली। २. बेला। ३. पोई नामक साग।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
वल्लिज  : पुं० [सं० वल्लि√जन् (उत्पत्ति)+ड] मिर्च।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
वल्लि-दूर्वा  : स्त्री० [सं० मध्य० स०] सफेद दूब।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ