वात्य/vaaty
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

वात्य  : वि० [सं०वात+यत्] वात या वायु-सम्बन्धी। जैसे– वात्य भार।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
वात्या  : स्त्री० [सं०वात+य+टाप्] १. बहुत तेज चलनेवाली हवा। २. विशेषतः ४॰ से ७५ मील प्रति घंटे चलनेवाली तेज आँधी (गेल)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ