व्यंजक/vyanjak
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

व्यंजक  : वि० [सं०] व्यंजन अर्थात् व्यक्त करनेवाला। पुं० १. ऐसा शब्द जो व्यंजना द्वारा अर्थ प्रकट करता हो। २. आन्तरिक भाव व्यक्त करनेवाली चेष्टा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ