सबात/sabaat
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

सबात  : स्त्री० [अ०] १. स्थिरता। स्थाइत्व। २. दृढ़ता। मजबूती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ