स्पृक्का/sprkka
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

स्पृक्का  : स्त्री० [सं०] १. असबरग। २. लजालू। लज्जावंती। ३. ब्राह्मी। ४. मालती। ५. सेवती। ६. गंगापुत्री। पानी-लता।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ